Fler hus - och stängd stenbutik

Nu är det klart att vi kommer att ta över bolaget Hyresfastigheter i Vetlanda AB. I bolaget ingår 14 hyresfastigheter.

I samband med detta har vi också beslutat att stänga vår Stenbutik från och med den 1 februari.

Mer information om våra nya fastigheter kommer så småningom här på hemsidan.