Personuppgifter & Cookies

Integritetspolicy – behandling av personuppgifter på Kjells Fastighetsservice AB och Kjells Fastigheter AB för bostadssökande och hyresgäster

För Kjells Fastighetsservice AB är integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om e-postadresser och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom de båda företagen är Kjells Fastighetsservice AB 556570-9200 personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behandlas under tiden du söker bostad, även när du sedan blir kund och en tid efter din tid som kund har upphört.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system. De är då personuppgifts­biträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden till oss.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter som stöd av lag eller myndighetsbeslut.

När du gör en intresseanmälan

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i kö. Om du inte önskar vara kvar i kön så raderar vi dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från referenspersoner som du lämnat till oss. Om du har god man så måste vi behandla de uppgifterna. Vi sparar dina uppgifter så länge de är aktuella och relevanta.

Under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

När hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet.

Vetlanda den 22 maj 2018

Cookies

En cookie är en liten datafil som sparas på din enhet när du besöker vår hemsida. En del cookies raderas så fort du lämnar hemsidan medan andra finns kvar några veckor.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för hemsidan att lagra cookies på din enhet. Om du stänger av cookies finns det saker på hemsidan som kanske inte fungerar som de ska.