Handikappanpassning

Myndigheterna ställer krav på att lokaler dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga.

Vi vet vad som behöver åtgärdas och kan hjälpa dig att handikappanpassa din entré.

Entrén till Kjells Fastighetsservice är handikappanpassad