Husdränering

Vi har stor erfarenhet av husdränering. Innan vi påbörjar arbetet gör vi en inspektion och ger dig en offert.

Det första vi gör är att utföra en fuktmätning så att vi kan göra en bedömning av orsaken. Därefter gör vi en yttre kontroll av dagvattenledningar, brunnar med mera för att kunna lämna en så exakt offert som möjligt.

Vi använder oss av materialet Optidrain.