ROT & RUT - Husarbete

Flera av våra tjänster ger rätt till ROT-avdrag.

Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och ROT-arbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad.

Grundregeln för husarbete är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete krävs dessutom att du äger bostaden där ROT-arbetet utförs.

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden - högst 50 000 kr per person och år.